TOURTAG

Box

H.21 cm
Earthenware, enamel, chromo

Tourtag

© Atelier Polyhedre